Depression

Er du nedtrykt, trist og fortvivlet?

Depression fratager os vores livsglæde, energi og lyst til at gøre ting, vi plejer at sætte pris på. Det forrykker vores normale stemningsleje hen i en følelse af nedtrykhed.

Nedtrykthed varierer fra tristhed til melankoli og fortvivelse. Man er mere træt end normalt og har en fornemmelse af, at det hele er tungt og uoverskueligt. Symptomer på depression/nedtrykthed (iflg. psykiatrifonden.dk):

man føler sig trist, nedtrykt og træt over en længere periode.

man mister interessen for de fleste ting og mangler sin sædvanlige energi og drivkraft.

man bebrejder sig selv og føler skyld.

man mangler selvtillid og har svært ved at se meningen med livet.

man ikke kan koncentrere sig og følge med i en almindelig samtale.

man isolerer sig og orker ikke socialt samvær.

søvnkvaliteten er dårlig; man vågner tidligt om morgenen – eller man sover for meget.

man enten har stærkt nedsat eller overdreven appetit.

der kan forekomme selvmordstanker.

Men hvorfor opstår denne depression eller tristhed?

Der kan være tusinde ting i livet, nu og her, der kan være årsag til denne følelse af at være deprimeret. F.eks. en traumatisk oplevelse, et tab, et for stort forventningspres. Nogle gange er reaktionen nu, forbundet med at have oplevet nederlag eller tab i barndommen, – skuffelser, kritik, svigtende omsorg og mangel på kærlighed. Dette kan lære os, at tilbageholde vores følelser eller helt holde op med at mærke dem, -en måde at beskytte os selv eller at tilpasse os. Men senere i livet, kan disse tilbageholdte følelser blive problematiske for os selv og kan medføre stress, angst og depression.

Depression kan også udløses af:

Fysisk sygdom

Dødsfald

Skilsmisse eller afskedigelse

Livsændringer som f.eks. barsel, pensionering,flytning

Konflikter i famile eller på arbejde

Langvarig stress

Lettere og moderate depressioner kan behandles med psykoterapi.

Jo tidligere man kommer i gang, des bedre ser fremtidsudsigterne ud.

I de samtaler du har hos mig, lægger vi ikke vægt på depression som en diagnose. Det væsentlige er, at tale om hvordan du har det og sammen finde ind til kernen af din tilstand. Uanset hvad dine årsager måtte være, vil jeg møde dig, hvor du er her og nu. Jeg vil hjælpe dig med at søge efter nye handlemåder, som stemmer overens med dine ønsker, værdier og behov i et mål om at bringe større tilfredshed og mod ind i dit liv.

Du behøver ikke at have det så dårligt, kontakt mig i dag og få en tid.

Menu