Individuel terapi

Fokus på relationen imellem jer

I en verden hvor det perfekte er det nye normale, er vi ofte udfordret, når hverdagen ikke hænger sammen. Livet byder på kriser og udfordringer og når livet pludselig gør ondt, kan det være svært, at finde løsninger midt i travlheden.

Hele processen i individuel terapi er centreret om spørgsmålet om selvet. Nogle gange kan livet være svært at overskue og du finder måske ikke mennesker i din omgangskreds, der kan møde dig uden at blande deres meninger og holdninger ind i din problemstilling.

Terapitimen opfattes fra det eksistentielle synspunkt som et stille øjeblik, hvor du, i samarbejde med mig, har mulighed for at komme tilrette med dig selv og din tilværelse og hvor jeg, som professionel og erfaren psykoterapeut møder dig objektivt og hjælper dig til at få overblik og forståelse for dine problemstilling og selvopfattelse.

I det terapeutiske forhold lægges der altså ikke så meget vægt på interaktionen mellem terapeut og klient som på klientens møde med sig selv. Terapitimen opfattes som et øjeblik viet til grundig selvundersøgelse.

"Skridt for skridt, som du går, vil vejen åbne sig for sig." - Sunyata

Menu