Om mig

Generelt i den eksistentielle grundholdning ligger opfattelsen af mennesket som frit og ansvarligt. Jeg har ikke et jeg, der handler for mig. Det er mig der handler.

Den filosofi der ligger bag terapien, er at du ikke har en diagnose eller neurose, der gør, at du handler på bestemte måder, men at du gennem livet har oplevet forskellige ting og gjort dig forskellige erfaringer, der bevirker at du handler og tænker som du gør. De kommer til udtryk i hverdagen og står måske i vejen for at du har det godt.

Dine livserfaringer er baggrund for hvordan, du træffer dine beslutninger, de være sig gode eller dårlige, men set udfra den eksistentielle overbevisning, er det stadig dig, der træffer dem.

I terapilokalet taler vi om de fænomener, der viser sig i din situation lige nu og her, og sammen ser vi på hvordan du kan finde ind til den frihed og det ansvar du har for hvordan du vil have det i dit liv.

Det betyder, at jeg arbejder udfra den eksistentielle overbevisning, at psykoterapi ikke opfattes som behandling, men en mulighed for at forstå det ansvar, vi hver især har for vores eget liv. Menneskelivet er ikke en sygdom, der skal behandles, men en mulighed, der kan leves.

Anne Anselmo

I tillæg til dette har jeg:

Desuden har jeg certifikat som mindfulness instruktør v. AtWork, København.

Jeg har deltaget i seminarer ved bl.a Les Greenberg, professor i psykologi ved Yorks University i Toronto, og Ernesto Spinelli, professor ved Regents College i London. tillæg til dette har jeg deltaget i flere træningsforløbet og workshops.

Jeg har flere års erfaring med terapi, dels i min egen praksis og dels gennem adskillige gruppe forløb hos SR-bistand, frivillig psykologisk rådgivning.

Jeg er kontinuerligt på kursus og efteruddannelse og modtager supervision.

Filosofi:

Min tilgang til at arbejde med andre mennesker hviler på et eksistentielt grundlag. Det betyder at jeg tror på:

  • at mennesket er unikt og stræber efter udvikling.
  • at hvert enkelt menneske kun kan mødes og forstås ud fra dets egen oplevelse af sig selv og dets individuelle tilstand.
  • at vi hver især er ansvarlige for vore handlinger, valg og fravalg.
  • at det er afgørende for livskvaliteten, at kunne være autentisk til stede og nærværende i det nu vi befinder os i.

Baggrund:

Jeg er uddannet og eksamineret psykoterapeut  2009

 Det er en 4½ årig uddannelse i emotionel oplevelsesorienteret psykoterapi på Psykoterapeutisk Institut. Instituttet er certificeret af Dansk Psykoterapeutforening og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD). Certificeringen bygger videre på kvalitetskrav oprindeligt opstillet af Social-, Undervisnings- og Sundhedsministeriet i projekt der stoppede i 2006.

I tillæg til dette har jeg:

– En 1 årig eksistensfilosofisk overbygning, også fra Psykoterapeutisk Institut, København.

– deltaget i seminarer ved bl.a Les Greenberg, professor i psykologi ved Yorks University i Toronto, og Ernesto Spinelli, professor ved Regents College i London.

– deltaget i flere træningsforløbet og workshops.

– Certifikat som mindfulness instruktør ved AtWork,København.

– flere års erfaring med gruppeforløb hos SR-bistand, frivillig psykologisk rådgivning.

Jeg er kontinuerligt på kursus og efteruddannelse og modtager supervision.

Menu