Parterapi

Fokus på relationen imellem jer

Hele processen i parterapi er centreret om relationen imellem jer. Formålet er at skabe klarhed over handlingsmønstre, at få afdækket om der er bestemte mønstre I gang på gang lander i.

Årsagerne til at beslutte sig for at komme i parterapi er meget forskellige. Måske er kommunikationen uklar, i taler forbi hinanden og konflikterne hober sig op?

Baggrunden for en uklar kommunikation, kan være utroskab, mistillid, seksuelle problemer. Eller måske er I vokset fra hinanden? Hvad kom først, hønen eller ægget? Alene dette spørgsmål kan være årsag til svære konflikter.
Er I enige om at tage jeres parforhold seriøst og ved at kærlighed mellem 2 mennesker kræver vedligeholdelse, så kan det være en god investering, at inddrage en parterapeut til at hjælpe jer med, at blive rigere i parforholdet og blive en bedre partner for hinanden.

Eksempler på grunde til at gå i parterapi:

Blive klogere på dig selv og den partner du tilbringer mest tid sammen med

Problemer med at kommunikere

Mange skænderier

Rolle- og arbejdsfordeling hjemme

Seksuelle problemer

Jalousi

Økonomiske spørgsmål/problemer

Børnenes opdragelse/trivsel

Balance mellem arbejde, familie og fritiden

Problemer med hinandens familier.

"Det bedste forhold er et hvor kærligheden til hinanden overskygger behovet for hinanden." - Dalai Lama

Menu