Parterapi i København

Parterapi København

Er jeres ægteskab eller parforhold kørt af sporet? Har I problemer i jeres parforhold? Savner I nærhed og intimitet? Er kommunikationen uklar, og taler I forbi hinanden? Oplever I at have gentagne konflikter eller er der kommet en afstand imellem jer?
Der kan være mange årsager til, at par vælger at gå i parterapi. Med parterapi kan I blandt andet få hjælp til få en bedre forståelse for hinanden, redskaber til en bedre kommunikation og en mulighed for at komme tættere på hinanden. Er I bosiddende i eller omkring København, så kan jeg hjælpe jer på rette vej med de rigtige redskaber, som I kan bruge både nu og i fremadrettede situationer.

Hvornår bør man gå i parterapi?

Idet at alle par er forskellige, kan det være svært at definere, hvornår parterapi kan være nødvendigt. Dette gælder både i forhold til parrets oplevelser, historik, problematikker samt familiesituation og -relationer.

Typiske årsager til at man kan overveje at gå i parterapi kan være:

 • At man er på kanten af skilsmisse
 • At man skændtes ofte
 • At de samme skænderier og konflikter opstår
 • At man har svært ved at kommunikere
 • At man er uenige om ligegyldige ting
 • At man bebrejder hinanden
 • At man bærer nag i flere dage
 • At man kun er forældre og ikke kærester

Har I behov for parterapi?

Parterapi kan være en god og hurtigere løsning for jer, hvis I har konflikter eller problemer, som I ikke selv kan løse. Ofte kan det være små banaliteter, der sniger sig ind i hverdagen, og som pludselig overskygger alle de gode ting, som I har eller har haft sammen. Det kan virke uovervindeligt at løse fastlåste konflikter og frustrationer, men med hjælp fra en psykoterapeut, får I en ny mulighed til at løse jeres opståede problemer. 

Det at der sidder en tredjepart, som ikke kender nogen af jer, gør, at I bliver i stand til at betragte situationen anderledes, end hvad I hver især ville have gjort derhjemme. 

Ved at komme i parterapi får I nogle redskaber, som I kan bruge til at håndtere de problemer, som I sidder med her og nu, men også som I kan bruge senere hen, hvis der skulle opstå større eller mindre ting mellem jer. 

Ofte handler parterapi om følgende emner, men det kan naturligvis også omhandle andre problematikker.

 • Mangel på tillid til hinanden
 • Utroskab
 • Hverdagskonflikter
 • Jalousi
 • Sammenbragt familie
 • Delebørn
 • Mangel på tillid til hinanden
 • Manglende sexlyst
 • Mangel på nærvær
 • Økonomiske problemer
 • Børnenes opdragelse/trivsel
 • Balance mellem arbejde, familie og fritid
 • Problemer med at kommunikere
 • Problemer med svigerfamilie eller venner

Invester i jeres parhold

Parterapi kan være en god investering, da det kan lære jer at løse konflikter på en helt ny måde. Gennem praktisk erfaring, får I lært en ny måde at kommunikere på, som sikrer, at det I siger til hinanden bliver hørt og anerkendt. I et sådan forløb fokuserer vi på tryghed og genskabelse af kontakt i stedet for kritik. 

Parterapi er en mulighed for at få større bevidsthed omkring jeres opståede problemer og de reaktionsmønstre, som er nødvendigt at bryde, for at I hver især kan vokse som mennesker og som par.

Undersøgelser viser rent faktisk, at parterapi virker, og heldigvis er det ikke længere et tabu at søge hjælp, når samlivet bliver for svær og konflikterne for store. En god investering kan altså være parterapi København.

Eksempler på grunde til at gå i parterapi:

Blive klogere på dig selv og den partner du tilbringer mest tid sammen med

Mange skænderier

Rolle- og arbejdsfordeling hjemme

Seksuelle problemer

Jalousi

Økonomiske spørgsmål/problemer

Børnenes opdragelse/trivsel

Balance mellem arbejde, familie og fritiden

Problemer med hinandens familier.

Hvorfor gå i parterapi?

Der kan være mange årsager til at gå i parterapi. For det første kan der opstå en akut krise som for eksempel utroskab eller dødsfald i familien, hvor parterapi her og nu kan være med til at redde relationen og hjælpe jer styrket ud på den anden side.
For det andet kan parterapi være en mulighed for at kigge på et parforhold der er gået i stå, og hvor mønstre og reaktioner er låst fast. Hvis gnisten er væk eller hverdagens problemer overskygger kærligheden. Her kan parterapi være en hjælp til at undersøge og forløse disse problemer og skabe en ny glæde i samlivet.
Parterapi er en mulighed for at arbejde med jeres forhold og derved skabe en dybere og mere nærværende kontakt til og med hinanden.

Hvad kan parterapi hjælpe med?

Langt de fleste parforhold oplever før eller siden gnidninger eller problemer, som kan skabe afstand, give konflikter og dermed skabe dårlig stemning i hjemmet. Dette kan være svært at løse selv, da det hurtigt kan blive en fastlåst situation i et parforhold. Følelserne er ekstra stærke, og det kan være svært at bevare overblikket og se det fra en realistisk synsvinkel udover sit eget perspektiv, hvilket er vigtigt for at handle mere konstruktivt. 

For at nå til en gensidig forståelse af hinanden kan parterapi København blandt andet hjælpe jer med at:

 • Skabe en fælles vision for jeres parforhold
 • Afklare om jeres veje skal skilles eller om I skal forblive sammen
 • Bryde negative mønstre
 • Genfinde kontakt og nærhed i forholdet
 • Bruge jeres parforhold som et personligt udviklingsredskab
 • Genskabe glæde og tryghed
 • Forstå de dybereliggende årsager til jeres konflikter
 • Lære at kommunikere respektfuldt med hinanden

Gå fra konflikt til kontakt med parterapi i København og omegn

Når et parforhold går skævt, holder parterne ofte op med at lytte til hinanden. Ofte reagerer man ud fra forhåndsantagelser og forventninger til den andens adfærd. God og effektiv parterapi indebærer arbejde med parrets kommunikationsform. Her arbejder man på at genskabe kontakt, nysgerrighed og åbenhed overfor hinanden. Et godt parforhold er altså ikke et forhold uden problemer – tværtimod. Et godt parforhold er, hvor der kan arbejdes med de opståede problemer og misforståelser.

Jeg har rigtig gode erfaringer med, at det kan lykkes på relativt kort tid at skabe væsentlige forbedringer i parforholdet. Som psykoterapeut forholder jeg mig neutral og respektfuld overfor jer som par. Det er ud fra den holdning, at der ikke eksisterer en ideel måde at leve sammen på. Parterapi opgaven går ud på, sammen med jer som par, at finde måder som I kan kommunikere og relatere jer til hinanden på. Derudover arbejdes der på, at I som partnere indgår aftaler med hinanden og I får nogle redskaber med, som I kan bruge derhjemme. 

Bestil tid til parterapi i København hos psykoterapeut Anne Anselmo

Med parterapi hos mig i København kan I tage aktivt hånd om de problematikker, som I oplever i jeres parforhold. At gå i parterapi er ikke et nederlag, men i stedet et tegn på indsigt i sig selv og hinanden. Det handler i bund og grund om, at I ønsker at investere i jeres forhold. 

Ønsker I at høre mere om, hvad jeg kan tilbyde indenfor parterapi i København og omegn? Så ring til mig på telefon 42 36 40 66 eller send en mail til info@psykoterapeut-kbh.dk.

"Det bedste forhold er et hvor kærligheden til hinanden overskygger behovet for hinanden." - Dalai Lama

Menu