Ensomhed

Føler du dig ensom?

At føle sig ensom er, at blive overvældende af en ubærlig følelse af adskilthed, på et meget dybt niveau. Til en vis grad, er det en normal følelse, en del af det at vokse op.

Ved fødslen starter adskillelsesprocessen, udviklingen mod at blive et individuelt menneske. Parallelt med bevidstheden om denne adskilthed, dukker behovet for at søge relationer op.

Det er en balancegang mellem en søgen efter intimitet og en accept af isolation, der fortsætter hele livet. Lige meget hvordan denne passage forløber sig, vil der altid være tidspunkter, før eller siden, hvor processen at vokse op, at blive en moden voksen, at blive os selv, føles svær. Tider hvor vi føler os bange, forladte, uelsket og usikre. Med andre ord, vi føler os ensomme.

Det moderne, stressfulde liv har tendenser der gør os særligt følsomme for ensomhed. Ændret arbejdsmæssige forhold, stigende skilsmisse procenter, det at folk kan vælge at flytte væk, foresager at mange mennesker føler sig ensomme. Du oplever måske at ensomheden dukker op på tidspunkter, hvor du ikke er alene. Eller pludselig, ud af det blå.

Vi kan tale sammen om den ensomhedsfølelse du har. Måske bunder den i en gammel følelse af at blive forladt, det kan være helt konkret, at nogen har forladt dig. Men ensomhedsfølelsen kan også sidde i kroppen, fordi du tidligere har oplevet, at blive følelsesmæssigt forladt.

Når du lærer ensomhedsfølelsens karakter at kende, er den ikke længere så skræmmende at mærke og det gør dig i stand til, at handle anderledes end tidligere, når du mærker ensomheden.

”Ensomhed er et godt sted at besøge, men et trist sted at slå sig ned.”

Menu