Forstå din ensomhed

Hvad er ensomhed?

At føle sig ensom er, at blive overvældende af en ubærlig følelse af adskilthed, på et meget dybt niveau. Til en vis grad, er det en normal følelse, en del af det at vokse op.

Ved fødslen starter adskillelsesprocessen, udviklingen mod at blive et individuelt menneske. Parallelt med bevidstheden om denne adskilthed, dukker behovet for at søge relationer op.

Det er en balancegang mellem en søgen efter intimitet og en accept af isolation, der fortsætter hele livet. Lige meget hvordan denne passage forløber sig, vil der altid være tidspunkter, før eller siden, hvor processen at vokse op, at blive en moden voksen, at blive os selv, føles svær. Tider hvor vi føler os bange, forladte, uelsket og usikre. Med andre ord, vi føler os ensomme.

Det moderne, stressfulde liv har tendenser der gør os særligt følsomme for ensomhed. Ændret arbejdsmæssige forhold, stigende skilsmisseprocenter, internettets muligheder for at ordne ting hjemmefra, forårsager at mange mennesker føler sig ensomme. Du oplever måske, at ensomheden dukker op på tidspunkter, hvor du ikke er alene. Eller pludselig, ud af det blå.

Vi kan tale sammen om den ensomhedsfølelse du har. Måske bunder den i en tidligere følelsesmæssig forladthed eller det kan være helt konkret, at nogen har forladt dig. 

Når du lærer ensomhedsfølelsens karakter at kende, er den ikke længere så skræmmende  og det gør dig i stand til at handle anderledes end tidligere, når du mærker ensomheden.

At være ensom er ikke det samme som at være alene

Det er det enkelte menneskes subjektive følelse af ensomhed og ikke den faktiske tilstand det handler om. Et menneske, der hver dag har mange mennesker omkring sig, kan sagtens føle sig mere ensom end en, der lever helt alene.

Nogle mennesker socialt isolerede, men føler sig ikke ensomme. Men andre har et større behov for at have familie, venner eller andre omkring sig, at de langsomt sygner hen, hvis der aldrig kommer nogen forbi.

Hvordan kommer jeg ud af min ensomhed?

Ensomhed er et menneskeligt vilkår, vi alle lever under, men nogle ensomme føler skam.

Det kan være tabubelagt at fortælle, at man føler sig ensom. Nogle nægter at de er ensomme, fordi de føler, at det er selvforskyldt. “ Her sidder jeg alene- ingen vil være sammen med mig- jeg er måske også mærkelig, eller kedelig- hvad er der galt med mig?”

Men ensomhed kan bekæmpes

Den mest effektive måde at undgå ensomhed på, er både simpel og samtidig så svær. Du bliver nødt til at være åben og imødekommende for andre mennesker.

Det kan være rigtig svært at forstå hvordan man får hul på det. 

Du kan starte med at fortælle et andet menneske om den ensomhed du føler. Det kan være en terapeut som mig, eller en nær ven eller familiemedlem.

Bed om hjælpe til at bryde mønstret i dagligdagen, det er første skridt til at gå vejen mod forandring. 

Du kan arbejde med dig selv og få hjælp til at styrke dit selvværd, hos mig eller en anden psykoterapeut. Det vil samtidig hjælpe dig til at bearbejde og få overblik over ensommen karakter og du vil kunne mærke at du har indflydelse på ensomheds styrke og hyppighed.

 

Hvorfor er jeg ensom?

At være ensom er ikke nødvendigvis et tegn på, at man mere er genert, indesluttet eller deprimeret end andre. Men hvis man i lang tid har følt sig ensom, kan følelsen medføre, at man ruster sig selv mod sociale trusler, som det at møde nye mennesker, kan føles som.

Det er en selvbeskyttelse, der samtidig ofte medføre en række af selvkritiske tanker, der gøre det endnu sværere, at åbne op socialt. Da omgivelserne ikke forstår hvad der foregår inde i den ensomme person, som måske opbygger en hård facade, vil den ensomme, i værste fald, risikere at skubbe folk fra sig og dermed få en forstærket ensomhedsfølelse. 


Ung og ensom

I flere danske byer kan du finde Ventilen. de er til for at hjælpe unge, der føler sig ensomme

https://ventilen.dk/om-ensomhed/#hvad-er-ensomhed

Ensomme ældre

For ældre ensomme er der flere muligheder hos Ældre Sagen.

De skriver blandt andet:

Ensomhed er stigende blandt ældre over 65 år. 55.000 ældre føler sig ensomme i hverdagen, Få  Viden og rådgivning om ensomhed, og hvad du kan gøre mod følelsen af ensomhed.

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/helbred/ensomhed

Kontakt mig:

hvis du vil vide mere eller du er interesseret i et forløb hos mig.

 

”Ensomhed er et godt sted at besøge, men et trist sted at slå sig ned.”

Menu