Sorg Faser

Alle mennesker oplever i løbet af livet sorg, tab eller kriser. Når vi kommer ud i en krise, må vi igennem sorgen og smerten for at komme videre. Reaktionerne er vidt forskellige fra menneske til menneske, og sorgen skal derfor bearbejdes i det tempo, som den enkelte er klar til.

Sorg er ikke en sygdom, men en proces der igangsættes af et tab som for eksempel dødsfald, skilsmisse eller andre eksistentielle ændringer.

I sorg perioder gennemgår man forskellige faser, enten over en kortere eller længere periode, og i disse sorg faser foregår en slags helingsproces, hvor sorgen bearbejdes.

Sidder du fast, og de samme tanker og følelser gentager sig igen og igen, kan du have brug for professionel hjælp til at komme videre i sorgbearbejdelsen, og her kan jeg som psykoterapeut med mange års erfaring hjælpe dig videre i processen.

Blomster på gren

Hvad er sorg?

Sorg er en individuel oplevelse, der opstår, når vi mister nogen eller noget, som betød meget for os. Sorg kan opstå efter tabet af en partner, en forælder, en søskende, et barn eller en anden person, der stod dig nær. Det kan også opstå, når dit barn flytter hjemmefra, ved en skilsmisse eller hvis du mister dit arbejde.

Sorg er en helt naturlig proces, når vi mister en person eller noget, der har en stor betydning for os. Reaktionen på sorgen varierer fra person til person. Fælles for alle er, at sorg er en følelsesmæssig reaktion, som vi mennesker kommer til at opleve flere gange gennem vores liv.

Der findes ingen rigtig eller forkert måde at føle sorg på, men når vi oplever sorg, kan det give fysiske gener som træthed, manglende appetit og hovedpine, men også følelsesmæssige gener som vrede, fortvivlelse, ensomhed, angst, håbløshed, forvirring osv. Det er helt normalt, at der kan være et hav af mange forskellige følelser, både fysiske og psykiske, på en gang.

Alle tackler sorg på deres egen måde. Det er derfor vigtigt at huske, at sorgen er en individuel proces og følelse, der kan lindres og aftage med tiden.

Fysiske og følelsesmæssige tegn og symptomer på sorg

Det er helt normalt at opleve både følelsesmæssige og fysiske reaktioner oven på et tab. Sorg varierer fra person til person afhængigt af, om man har oplevet sorg tidligere. Reaktionen kan også være afhængig af det sted i livet, som man befinder sig. Dog er der nogle grundlæggende følelser og symptomer, der går igen hos mange.

De mentale og følelsesmæssige reaktioner på sorg kan blandt andet være:

 • Ensomhed
 • Tristhed
 • Tomhed
 • Hjælpeløshed
 • Chok
 • Bekymringer om fremtiden
 • Længsel og savn
 • Vrede
 • Skyldfølelse
 • Angst

Sorg kan også manifestere sig i kroppen og give fysiske symptomer. Dog er den sorgramte ikke altid klar over, at de fysiske reaktioner kan stamme herfra.

Nogle af de mest almindelige fysiske reaktioner er:

 • Manglende energi
 • Anspændthed
 • Svaghed i muskler
 • Tørhed i munden
 • Trykken for brystet
 • Åndenød
 • Overfølsom overfor støj
 • Nedsat immunforsvar
 • Øget tendens til sygdom og smerter

Sorg er typisk præget af en uvirkelighedsfølelse. Det, som er sket, føles uvirkeligt og urealistisk, og det er svært at forstå, at det er virkeligt. Der kan opstå en forvirring samt en følelse af, at det tabte stadig eksisterer. Desuden er det helt normalt at opleve ændringer i ens hukommelse, appetit og søvnmønster, ligesom ens sociale vaner kan ændre sig. Særligt vaner der bliver forbundet med situationer og i sammenhænge, som kan minde den sorgramte om tabet.

Det kan også være svært at give slip på sorgen, nogle gange følelse det som om det er det sidste man har tilbage. Og det at slippe den gør at tabet bliver så ubærligt endeligt.

De 4 sorg faser

Når du går igennem noget, der er utrolig hårdt og smertefuldt, går du højst sandsynligt også igennem de 4 sorg faser.

Chokfasen:

Den første fase i sorgreaktionen er chokfasen. Fasen er kendetegnet ved en følelsesmæssig reaktion, som fremkommer ved akut opståede traumer. Det kan for eksempel være et pludseligt dødsfald eller andre alvorlige belastninger. Chokket viser sig ved, at man ikke kan tænke klart eller opføre sig som normalt.

Ofte er det fordi, at man ikke har opnået fuld forståelse for hændelsens omfang og betydning endnu og det hele føles uvirkeligt.

Chokfasen kan vare alt fra et øjeblik til flere døgn. I nogle tilfælde endnu længere tid.

Reaktionsfasen:

Når virkeligheden går op for den kriseramte, forårsager det stærke følelser og reaktioner. Her vil man ofte føle frustration, vrede, had, tristhed og angst. Måske mærker man skyld og skam. Mange vil også få depressive tanker eller en decideret depression. Ofte kan man have svært ved at forstå sine reaktioner, men der er normalt en god grund til at disse reaktioner kommer til udtryk.

I denne fase er den ramte præget af mentale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige udsving og udbrud. Hyppige følelser kan svinge fra skam- og skyldfølelse til håbløshed og fortvivlelse og til angst og vrede.

Reaktionsfasen kan vare fra et par uger og op til flere måneder.

Reparationsfasen:

Efter nogle måneder begynder den kriseramte at kunne få krisen på afstand og gradvist acceptere, at situationen er sket. Sorgen og tabet skal fortsat bearbejdes, og det er vigtigt, at dette bliver gjort på en sund måde. Hvis de usunde og kaotiske reaktioner ikke bliver behandlet, er der risiko for, at der vil komme tilbagefald.

Med en sund bearbejdningsproces vil de voldsomme udsving lige så langsomt aftage. Den kriseramte vil med tiden fokusere på hverdagens gøremål og vænne sig til de nye livsvilkår.

Reparationsfasen varer ofte mellem seks måneder og et år.

Nyorienteringsfasen:

Denne fase er den, hvor man begynder at acceptere tabet. Man kan begynde at sige endeligt farvel og acceptere det hændte og livets nye vilkår.

Det kan for eksempel være i denne fase, at man først føler sig klar at få professionel hjælp til at komme videre.

Professionel sorgterapi

Man kan få brug for terapi, hvis man kommer til at sidde fast i en af de fire faser. Man kan ikke undgå sorgen, men gennem professionel hjælp få fat i sig selv ved både at kunne mærke sig selv og forstå sine egne følelser og dermed finde eller genfinde sig selv.

Her skal man have fat i både den kognitive og den følelsesmæssige proces som ethvert sorgarbejde rummer.

Sorgterapi kan anvendes, hvis du har lidt et konkret tab eller ved trussel om tab. Igennem sorgarbejdet lærer du at adskille dig fra den eller det, som du er knyttet til, og dermed at komme videre med livet selvom du står i en sorg fase, som kan være svært at se sig ud af.

Hvornår er det en god idé at søge behandling af sorg?

Det kan være nødvendigt at søge professionel behandling af sorg hos en psykoterapeut, hvis sorgen bliver ved med at være en stor del af hverdagen, og hvis det bliver svært at indgå i sociale sammenhænge og håndtere sine sædvanlige gøremål, rutiner og aktiviteter. Hvis din sorgreaktion har varet ved i en længere periode, kan jeg som psykoterapeut hjælpe dig videre til, at du på sigt vil opnå en større livskvalitet samt et større mentalt overskud.

Derudover kan det være en god idé at søge professionel hjælp, hvis du har vedvarende søvnproblemer, eller hvis du oplever symptomer på angst og depression. Derudover kan terapi være en hjælp, hvis sorgen bliver en dominerende faktor i dit mentale liv. For eksempel hvis du har svært ved at løsrive dig og ikke kan tænke på andet end den eller det, som du har mistet.

Bestil tid til sorghjælp og sorgterapi i København hos psykoterapeut Anne Anselmo

Mange krisesituationer og sorgforløb vælger mennesker ofte selv at klare, hvis de har et godt netværk, og det er ofte det, som man især har brug for i starten. Det kan være lyttende ører, praktisk omsorg, byde på en kop kaffe eller bare en der er der, når det ser allermest sort ud.

Hvis sorgen alligevel bliver svær at bearbejde på egen hånd, kan sorgterapi være nødvendigt for, at du kan komme videre i livet.

Det kan opleves som altoverskyggende i tilværelsen, hvis man har mistet nogen eller noget. Gennem terapi og behandling kan du gradvist lindre sorgen og eventuelle følgevirkninger heraf. Derudover opnår du brugbar viden i forbindelse med håndtering af sorg, så du kan styrke din mentale trivsel fremadrettet.

Har du brug for en professionel psykoterapeut til at bearbejde din sorg, eller ønsker du at høre mere om, hvad jeg kan tilbyde inden for sorgterapi, er du velkommen til at tage kontakt til mig på telefon 42 36 40 66 eller sende en mail til info@psykoterapeut-kbh.dk.

"En ubearbejdet sorg bliver liggende som en dårlig arv."

Menu