Lavt selvværd – Behandling af lavt selvværd og selvtillid

 • Måske har du mange spørgsmål. der drejer sig om selvværd og selvtillid.
 • Det kan være spørgsmål som, hvad er selvværd, hvad er selvtillid, kan jeg styrke mit selvværd, hvad er forskellen på selvværd og selvtillid.
 • I det følgende vil jeg prøve at besvare nogle af disse spørgsmål.

Hvad er lavt selvværd?

Lavt selvværd er kendetegnende ved, at du ikke føler dig god nok. Du er optaget af hvad andre synes og tænker om dig i en grad, der fylder meget mere end det skal. I terapi kan du få hjælp til at få et styrket selvværd gennem at lære:

 • at genkende din kritiske stemme.
 • at forstå at du er lige så meget værd som alle andre.
 • at du kan være tryg og nærværende i sociale sammenhænge
 • at du ikke behøver at være dygtig hele tiden.

Selvværd eller selvtillid? Hvad er forskellen?

Selvværd og selvtillid er ord, der ofte bruges i flæng. Men de betyder noget forskelligt, selvom de i høj grad spiller sammen. Hvor et godt selvværd går på at være tilfreds med sig selv, kende sine gode sider og acceptere sine fejl og mangler, handler selvtillid om at være tilfreds med det, man gør. Selvværd skabes i det indre, og selvtillid i måden man bruger sine færdigheder på.

Altså forskellen mellem selvværd og selvtillid er om hvorvidt du tror du er god nok og din tiltro til det du ved du kan.

Hvad betyder lavt selvværd?

Når selvværdet er lavt, betyder det, at man ikke tror man er ok, som man er. Man har en grundlæggende følelse af, at man ikke er noget værd og, måske endda, ikke værd at elske. Lavt selvværd kan være kendetegnede ved at man:

 • ikke føler sig tilstrækkelig, uanset hvor gode ens præstationer er.
 • har svært ved at modtage ros og anerkendelse, fordi det ikke er i overensstemmelse med det syn man har på sig selv.
 • man længes samtidig efter ros og anerkendelse.
 • er tilbøjelig til at bebrejde sig selv og tage skylden når noget går galt
 • men føler samtidig også stor uretfærdighed.
 • er bange for at blive “opdaget i ens fejl og mangler” 
 • er sin egen største kritiker

Hvordan styrker jeg mit selvværd?

Dit lave selvværd skyldes, at du har vænnet dig til at tro på de nedsættende forestillinger, du har om dig selv.

Og hver gang, du bliver fanget i en selvkritisk forestilling føles det smertefuldt. Det gør dig ked af det, måske græder du uden at vide hvorfor. Du bliver måske stresset. Eller bange for at du er deprimeret.

I terapien kan du få hjælp til at arbejde med:

 • at forstå hvor og hvorfor det negative selvbillede blev skabt.
 • at genkende de selvnedgørende tanker.
 • at blive bevidst om hvad du virkelig har lyst til.
 • at anerkende dig selv på lige fod med andre.
 • at forstå at du har et valg.

Er du kritisk overfor dig selv?

Oplever du at, du er kritisk overfor dig selv? Måler du dig selv med andre og føler at du ikke rigtig slår til? Du vil gerne hjælpe andre, men oplever at, der er for få, der sætter pris på det? Og når der kommer ros og taknemmelighed tilbage, har du svært ved at tage imod? Det synes at prælle af eller forsvinde i et dybt hul? Føler du at du skal gøre dig fortjent til andres opmærksomhed?

Lavt selvværd har symptomer som, pleaser adfærd, svært ved at sætte grænser, kritisk holdning til sig selv, sammenligning med andre, oftest til de andres fordel og man stiller urimelige krav til sig selv. Alle disse negative tanker kan underminere glæde og få alting til at se dystert ud.

Vores selvværd afspejler, hvordan vi opfatter os selv, hvordan vi opfatter andre og hvordan vi håndterer vores liv. Gennem terapeutiske samtaler kan du få mulighed få at lærer dig selv bedre at kende, mærke dine styrker og forstå hvad der virkelig er værdifuldt for dig. Og der igennem få mulighed for at styrke dig selv og mindske følelsen af lavt selvværd.

Blomster på gren

"Skridt for skridt, som du går, vil vejen åbne sig for sig." - Sunyata

Menu